img

अन्‍य जिल्‍हा परिषदे मधून एकतर्फी पती पत्‍नी आंतर जिल्‍हा बदलीने येणा-या शिक्षकांची/कर्मचाऱ्यांची वर्षनिहाय सेवा जेष्‍ठता यादी

अधिसूचना

मराठी प्रथमिक शिक्षक सेवेची अट शिथिल

मराठी प्रथमिक शिक्षक 2011

मराठी प्रथमिक शिक्षक 2012

मराठी प्रथमिक शिक्षक 2013

मराठी प्रथमिक शिक्षक 2014

मराठी प्रथमिक शिक्षक 2015

मराठी माध्‍यमिक शिक्षक

कला शिक्षक जिल्‍हा बदली यादी

विस्‍तार अधिकारी यादी

उर्दु प्रथमिक शिक्षक सेवेची अट शिथिल

उर्दु प्रथमिक शिक्षक 2011

उर्दु प्रथमिक शिक्षक 2012

उर्दु प्रथमिक शिक्षक 2013

उर्दु प्रथमिक शिक्षक 2014

उर्दु प्रथमिक शिक्षक 2015

उर्दु माध्‍यमिक शिक्षक