img

जिल्‍हा परिषद पदाधिकारी

फोटो मा. सदस्‍य/सदस्‍या यांचे नाव पद पक्ष फोन क्रमांक मोबाईल क्रमांक
सौ. उज्‍वला विश्‍वनाथ राठोड अध्‍यक्षा राष्ट्रवादी. कॉंग्रेस ९८२३७९१३६४
सौ. भावना अनिलराव नखाते उपाध्‍यक्षा राष्ट्रवादी. कॉंग्रेस ९९२१०३८२७६
सौ. उर्मीला मरोतराव बनसोडे समाज कल्‍याण सभापती राष्ट्रवादी. कॉंग्रेस ९४०३२२२२०३
सौ. राधाबाई विठ्ठलराव सुर्यवंशी महिला व बालकल्‍याण सभापती राष्ट्रवादी. कॉंग्रेस ९८२३९१४५१४
श्री अशोक अण्‍णासाहेब काकडे विषय समिती सभापती राष्ट्रवादी. कॉंग्रेस ९४२२१७७७१२
श्री श्रीनिवास ग्‍यानदेवराव मुंढे विषय समिती सभापती भा.ज.पा ९४०४१९१९१९