img

पशु संवर्धन विभाग , जिल्हा परिषद परभणी

img

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
जिल्हा परिषद परभणी

दुरध्वनी क्रमांक ०२४५२-२२०४८६
ई-मेल dahoparbhani@gmail.com
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा परिषद नूतन ईमारत , जवाहरलाल नेहरू रोड , स्टेशन रोड परभणी - 431 401

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत मुरघास निर्मिती करिता "सायलेज बेलर मशीन युनिट स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य " योजनासंबंधी माहिती

पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान या योजनेस व्यापक प्रसिध्दी देवून, कार्यक्षेत्रातील इच्छुक व्यक्ती / संस्था यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्याबाबत.

सन 2020-21 मध्ये विशेष घटक योजना शेळीगट/ओ.टी.एस.पी योजना शेळीगट 100 एकदिवसीय पिल्ले वाटप योजना निवड /प्रतीक्षा यादी ,पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभागअंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद, परभणी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे (NEW)

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र (सुधारित योजना ) जाहीर आवाहन (NEW)

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र (सुधारित योजना ) या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक सूचना

-> सन २०१८-१९ मध्ये विशेष घटक योजना व OTSP योजने अंतर्गत दुभत्या जनावरांचे /शेळ्यांचे गट वाटप करणेसाठी अनु.जाती/अनु.जमातीच्या लाभार्थी निवड/प्रतीक्षा यादी

1) विशेष घटक योजना व OTSP लाभार्थी यादी २०१७ - १८

2) पिपीआर लस खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत

3) खोडा (Insemination Crate cum Travis) दरपत्रके मागविणे बाबत

4) Post Bite Anti Rabies Vaccine Purchase Tariffs

5) National Livestock Mission Kadbakutti & Murghas Yojna 2017-18

6) Govardhan Govansh Seva Kendra Yojna 2017-18

7) RKVY Bahuvarshiy Vairan Pik Lagvad Yojna 2017-18

8) जेष्‍टता सुची पशुसंवर्धन विभाग जि.प.परभणी

under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under