img

1. पंचायत विभाग :-

1) जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 कामाच्या याद्या ( जन सुविधा कार्यक्रम सन 2017-18)

2) लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे अनुदान वितरण शाषण निर्णय 03-10-2017