img स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
pres
श्री . विनय सदाशिव मून ( भा.प्र.से )
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जि. प. परभणी

जिल्हा परिषद परभणी, महाराष्ट्र

संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ सर्वच स्तरातील नागरिकांकरिता कार्यान्वीत करताना ती लोकाभिमुख असावी यास्तव प्रयत्न करण्यात आला आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाचा अवलंब करताना जिल्हा परिषदे मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. राज्यातील सर्वच स्तरातील जनतेला जिल्हा परिषदेमध्ये होणार्‍या कामकाजाच्या माहितचे अवलोकन संकेतस्थळाद्वारे करता येईल. तसेच येथे होणार्‍या कामकाजाची पारदर्शकता दृगोचर व्हावी, हाच हेतू ठेवून संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संकेतस्थळावर जनतेच्या तक्रारी व सुचना आम्हास अपेक्षीत आहे.

----------------------------------------------------------------------

जिल्हा परिषद, परभणी मीडिया

----------------------------------------------------------------------

परभणी जिल्हा परिषदेत गायले गेले समूह राष्ट्रगीत

---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

महत्वपूर्ण घडामोडी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2023 सामान्य प्रशासन नियंत्रित कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी व वेळापत्रक (सप्रअ, कप्रअ, वि. अ. (सां), वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक)

सर्वसाधारण बदल्या सन 2023 सामान्य प्रशासन नियंत्रित कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी.(सप्रअ, कप्रअ, वि. अ. (सां), वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक)

सहायक लेखाधिकारी ,कनिष्ठ लेखाधिकारी ,वरिष्ठ सहायक ( लेखा ) , कनिष्ठ सहायक ( लेखा ) संवर्गाची कर्मचार्यांची 2023 रोजीची तात्पुरत्या जेष्ठता सूची

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी , 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत निवड झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स समुपदेशन प्रक्रिया

निविदा सूचना क्र.1 सन 2023-24 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

----------------------------------------------------------------------

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राप्त असलेले अधिकार प्रदानाचे विवरणपत्र - ( अ )

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत घरोघरी तिरंगा व स्वराज्य उत्सव उपक्रम राबविण्याबाबत जि.प.परभणी

जि.प.परभणी मार्फत निर्गमित परिपत्रके

श्रीहरीकोटा,थुंबा म्युझियम ,विश्वेश्वरय्या म्युझियम येथील शैक्षणिक सहल जिल्हास्तरीय प्रवेश परीक्षा परभणी ,केंद्र - जि.प.कन्या प्रशाळा परभणी

अनुकंपा उमेदवारांची प्रतीक्षसुची माहे 30 जून 2022अखेर

सहायक लेखाधिकारी ,कनिष्ठ लेखाधिकारी ,वरिष्ठ सहायक ( लेखा ) , कनिष्ठ सहायक ( लेखा ) संवर्गाची कर्मचार्यांची 01-01-2023 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

----------------------------------------------------------------------

जाहीर सूचना - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमाअंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची समुपदेशन यादी

जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय / निमशासकीय गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) अधिकाऱ्यांमधून करार पद्धतीने पदभरती जाहिरात

निविदा सूचना क्र. 11 सन 2022-23 बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

निविदा सूचना क्र. 10 सन 2022-23 बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

निविदा सूचना क्र. 09 सन 2022-23 बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

----------------------------------------------------------------------

शालेय पोषण आहार योजनाअंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठीची पात्र उमेदवाराची गुणानुक्रमे गुणवत्ता यादी

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,परभणी या कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी निर्लेखन झालेल्या द्रवनत्र पात्रांची लिलाव दिनांक :- 28 - 02 -2023 रोजी सकाळी 11:30 वा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स अंतिम सामान्य गुणवत्ता पात्र/अपात्र यादी

परभणी ऐतिहासिक वारसाबाबत पुस्तकाची रचना आणि छपाई करणे बाबत

सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोताचे स्वच्छता सर्वेक्षण सन 2022-23 करिता फॉर्म नमुना - अ,ब,क व हिरवे ,पिवळे कार्ड छपाई करणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत

----------------------------------------------------------------------

शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर पदभरती करिता अनिवार्य कागदपत्रे सादर करणेबाबत अपात्र उमेदवारांना सुचना

शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर पदभरती बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी , 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व अधिपरिचारिका पदाची तात्पुरती सामान्य गुणवत्ता पात्र / अपात्र यादी

जिल्हा परिषद , परभणी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक या दर्जाचे 11 मनुष्यबळ बाह्यस्त्रोताद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी संस्थेची निवड करणेबाबत ( सन 2022-23) - दुसरी वेळ

----------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाने दिलेल्या सार्वजनिक सूचना

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,परभणी या कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी निर्लेखन झालेल्या द्रवनत्र पात्रांची लिलाव दिनांक :- 19-10-2022 रोजी सकाळी 11:30 वा

माहे मार्च २०१९ जाहिरातींनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबंधित गट - क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याकरिता परीक्षेचे वेळापत्रकबाबत

----------------------------------------------------------------------

विशेष चौकशी अधिकारी ( सेवानिवृत्त अधिकारी ) यांचे अर्ज मागविणेसाठी जाहिरात दुसरी वेळ

विशेष चौकशी अधिकारी ( सेवानिवृत्त अधिकारी ) यांचे अर्ज मागविणेसाठी जाहिरात

निविदा सूचना क्र.5 सन 2022-23 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

निविदा सूचना क्र.6 सन 2022-23 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

----------------------------------------------------------------------

स .प्र.अ ,क .प्र.अ ,वि.अ.( सां) ,व.स,क.स ,उ.श्रेणी लघुलेखक ,निम्न श्रेणी लघुलेखक, ल.टंकलेखक व वाहनचालक या संवर्गातील दि. 01-01-2022 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

सर्वसाधारण बदल्या सन 2022 सामान्य प्रशासन नियंत्रित कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(सप्रअ, कप्रअ, वि. अ. (सां), वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक.)

सर्वसाधारण बदल्या सन 2022 सामान्य प्रशासन नियंत्रित कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी.(सप्रअ, कप्रअ, वि. अ. (सां), वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक)

सहायक लेखाधिकारी ,कनिष्ठ लेखाधिकारी ,वरिष्ठ सहायक ( लेखा ) , कनिष्ठ सहायक ( लेखा ) संवर्गाची कर्मचार्यांची 2022 रोजीची तात्पुरत्या जेष्ठता सूची

----------------------------------------------------------------------

15 वा वित्त आयोग पदभरती जाहिरात, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत विशेषज्ञ पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी जाहीर सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत डेंटल हायजीनिस्ट या पदाची सामान्य गुणवत्ता , निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत समुपदेशक, आयुष वै. अ. पदवीधर ( होमिओपॅथी), मानसशास्त्रज्ञ व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक यांची पदनिहाय सामान्य गुणवत्ता ,निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत पदव्युत्तर आयुष वै. अ.( युनानी), डेंटल हायजीनिस्ट, समुपदेशक, आयुष वै. अ. पदवीधर ( होमिओपॅथी), मानसशास्त्रज्ञ व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक यांची अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी , कौशल्य चाचणी/ मुलाखतीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची पदनिहाय यादी तसेच कौशल्य चाचणी / मुलाखत वेळापत्रक व ठिकाण

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत पदव्युत्तर आयुष वै. अ.( युनानी), डेंटल हायजीनिस्ट, समुपदेशक, आयुष वै. अ. पदवीधर ( होमिओपॅथी), मानसशास्त्रज्ञ व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक यांची तात्पुरती पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

----------------------------------------------------------------------

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , परभणी अंतर्गत स्टाफ नर्स पदाची अंतिम सामान्य गुणवत्ता , निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, परभणी अंतर्गत स्टाफ नर्स भरती प्रक्रिया जाहीर सूचना - पूरक उमेदवार यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, परभणी अंतर्गत स्टाफ नर्स भरती प्रक्रिया जाहीर सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, परभणी अंतर्गत स्टाफ नर्स पदासाठी सुधारित तात्पुरती पात्र गुणवत्ता यादी व अपात्र उमेदवारांची यादी

----------------------------------------------------------------------

निविदा सूचना क्र.4 सन 2022-23 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

निविदा सूचना क्र. 3 सन 2022-23 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

निविदा सूचना क्र. 2 सन 2022-23 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्यालयाच्या द्रवनत्र वाहतुकीच्या दरकरार करणेसाठी वाहतुकदाराचे दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र विकास सेवा गट -ब मधील अधिका-यांच्या बदल्याबाबत

----------------------------------------------------------------------

सर्वसाधारण बदल्या सन 2022 बाबत

जलजीवन मिशन अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वारस्य सूचना (EOI)ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जि.प.परभणी

केंद्रीय पंधरावा वित्त आयोगा अंतर्गत जिल्हा परिषदेस प्राप्त निधी बाबत माहिती

निविदा सूचना क्र. 1 सन 2022-23 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

निविदा सूचना क्र. 18 सन 2021-22 माहिती बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी

----------------------------------------------------------------------

महत्वपूर्ण लिंक

आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली , जिल्हा परिषद परभणी

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सन 2022-23 विविध उपक्रम व कार्यक्रम

ग्राम विकास दूत ( GramVikasDoot )

ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत DREAMS प्रणाली Link

Government e-Marketplace | Government Online Procurement Portal

----------------------------------------------------------------------

ग्रामपंचायत प्रशासन सुधारणा अभियान 2022

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 5 (1 ) अनुसार शासकीय माहिती अधिकारी ,सहाय्यक माहिती अधिकारी ,अपिलीय प्राधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत

----------------------------------------------------------------------

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (ख ) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती , जिल्हा परिषद परभणी :-

1) सामान्य प्रशासन विभाग

2) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

3) लघु पाटबंधारे विभाग

4) शिक्षण विभाग ( प्राथमिक )

5) आरोग्य विभाग

तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय पाथरी

----------------------------------------------------------------------

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (ख ) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती पंचायत समिती

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांची माहिती

अध्ययन निष्पत्ती नैदानिक चाचणी जिल्हा परभणी प्रश्नपत्रिका व अहवाल :-

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

क्षणचित्रे

----------------------------------------------------------------------
  • ----------------------------------------------------------------------
  • ----------------------------------------------------------------------
  • ----------------------------------------------------------------------
  • ----------------------------------------------------------------------
  • ----------------------------------------------------------------------
  • ----------------------------------------------------------------------
  • ----------------------------------------------------------------------
    logo     logo     logo     logo     logo     logo logo